Değerli Katılımcılarımız, Covid – 19 pandemi riskinin devam etmesi nedeni ile kongremizin 11-12 Kasım 2020 tarihinde online olarak düzenlenmesine karar verilmiştir. Kongre kapsamında pandemi döneminde daha da önem kazanan filtrasyon ve koruyucu tekstiller konuları ile ilgili 10 adet bildiriye daha kongre bilimsel programında yer verilecek olup, bu konularda çalışmaları olan araştırmacılar özetlerini değerlendirilmek üzere 1 Ekim 2020 tarihine kadar bildiri sistemine yükleyebilirler. Değerli katkı ve katılımlarınız için teşekkürlerimizi sunarız. Kongre Düzenleme Kurulu .
SPONSORLARIMIZ